آذین یاران خوزستان

شـرکت صنایع پلاستیک آذین یاران خوزستـان از زیر مجمـوعه های مجتمع صنـایع غذایـی مجیـد در سال 1391 با هدف تولیـد انواع ظروف پت (پلی اتیلن ترفتالات) و پلاستیک (پلی اتیلن) به منظور تأمین انواع ظروف واحدهای تولیدی مجتمع فوق مشتمل بر شرکت های آذیـن شوشتر و برگ سبـز جنوب تأسیس و پس از تکمیل خطـوط تولید ظـروف موصوف و با بهـره گیری از دستـگاه هایی با بهتـرین کیفیت و منطبـق با بالاترین استـانداردهای بین المللی روند تولیـد را با بهره مندی از کادر فنی مجـرب و توانا آغـاز نمود.
حال این کارخـانه علاوه بر تأمیـن ظـروف مورد نیـاز شرکت های مجتمع فـوق الذکر در تأمین نیـاز بخش بزرگی از بازار منطقـه نیز ایفـاگر نقش اسـاسی است.
مصمم هستیـم تا با نگرشـی نوین در صنایع بسته بندی و بهـره گیری از دانش روز در ارتقـاء سطح کمی و کیفـی صنـایع استـان زرخیـز خوزستـان سهیـم باشیـم.

فهرست