دکتر اسماعیل پروانه

مدیـر داخلـی شرکـت آذیـن شوشتـر
ایمیل:

e.parvaneh@majidfood.com
با سابقه کار مدیریت ۱۴ سال

مدارک تحصیلی

مهندسی مکانیک در طراحی جامدات
مهندسی صنایع در تحیلیل سیستم های تولیدی
دکترای مدیریت کسب و کار
مدیر pm در صنایع فولاد
مدیر تولید در شرکت نفت بهران
مدیر داخلی در صنایع پلاستیک آذین یاران
مدیر داخلی در شرکت صنایع غذایی مجید
مدرس دوره های مهندسی ارزش
دارای گواهی نامه های mba ، msp ، pm،Em،Cm،Gmp،haccp،
Hse
دوره تصفیه فاضلاب صنعتی،دوره مهندسی ارزش،دوره مهندسی تولید،دوره انبار گردانی،دوره آزمایشگاه صنایع غذایی

فهرست